سبد خرید

درخواست آنلاین پیشنهاد فنی به روش انکر
1
ماده پایه
2
نیرو ها
3
شرایط پلیت
4
پیوست
5
اطلاعات تماس

ویژگی های بستر انکراژ

محل نوشتن توضیحات
وضعیت اتصال پلیت روی بتن
شرایط محیطی

نیرو های وارده بر انکراژ


نیرو های وارد بر انکراژ را وارد فرمائید (به جهت مثبت و منفی بر اساس تصویر دقت کنید)

*در صورت نبود نیرو در هر محور عدد صفر را قرار دهیداطلاعات مربوط به پلیت


اطلاعات تکمیلی

چنانچه توضیحاتی نیاز است که در فرم پرسیده نشده لطفا در فیلد پایین عنوان نمائید

و یا مختصری در مورد کاربرد (اپلیکشن) توضییح فرمائید


آپلود فایل

اطلاعات تماس

لطفا جهت ایجاد یا ورود به حساب کاربری شماره تماس خود را وارد فرمائید

پس از وارد نمودن شماره موبایل کد اعتبار سنجی برای شما ارسال خواهد شد . امکان دریافت نتیجه درخواست طراحی، از طریق پنل کاربری شما در وبسایت شرکت حفیظ سازه آریا وجود خواهد داشت

همچنین در صورت وجود هرگونه ابهام در مورد جزئیات طراحی، مهندسین ما با شماره موبایل وارد شده تماس خواهند داشت.کارشناس

درصورتی که تعاملات شما با شرکت حفیظ سازه آریا توسط یکی از کارشناسان فروش این شرکت انجام می شود لطفا کد کارشناس فروش را وارد فرمائید و یا در غیر این صورت گزینه بک آفیس را انتخاب فرمائید
مشخصات پروژه

این اطلاعات جهت دسته بندی طراحی ها در حساب کاربری و در دسترس قرار گرفتن بهتر اطلاعات مورد استفاده قرار خواهد گرفت


ثبت نهایی