سبد خرید

درخواست پیشنهاد فنی و محاسبات انکر

درخواست اینترنتی ارائه پیشنهاد فنی و محاسبات انکر


می توانید درخواست پیشنهاد فنی خود را در وبسایت حفیظ سازه آریا به صورت اینترنتی ثبت کنید و پس از مشخص شدن تتیجه محاسبات توسط متخصصین حفیظ سازه آریا، پیشنهاد فنی خود را به صورت آنلاین دریافت کنید. این خدمت برای اولین بار و به صورت رایگان انجام می شود.
طراحی انکر با نرم افزار ایزی فیکس انجام می شود که می توانید برای دانلود نرم افزار با لینک مستقیم به صفحه ی "نرم افزار ایزی فیکس" سر بزنید

انواع روش طراحی انکر

طراحی به روش انکر (As An Anchor)

در صورتی که اتصال شما شامل حالت زیر بود؛ این فرم را پر کنید

  • اتصال پلیت (ورق فولادی) به بتن در هر حالتی بود

طراحی به روش پست اینستال (Post Install)

در صورتی که اتصال شما شامل موارد زیر بود؛ این فرم را پر کنید

  • افزایش ضخامت بتن
  • اتصال دو عضو بتنی توسط هم پوشانی میلگرد کاشته شده با میلگرد موجود (Overlap Spice)
  • اتصال دو عضوی بدون هم پوشانی (در این حالت نباید نیروی کشش خالص وجود داشته باشد و فقط لنگر و برش مجاز است)