سبد خرید

درخواست خدمات مهندسی به صورت حضوری

حضوری

خدمات حضوری ما:

برخی از خدمات حضوری حفیظ سازه آریا که توسط مهندسین و کارشناسان ما انجام می پذیرد. این خدمات پیش از شروع پروژه، حین پروژه، پس از فروش و تا انتهای پروژه به صورت رایگان در دسترس شما خواهد بود.

  • تست کشش
  • دمو محصولات
  • پیشنهادات فنی
  • بازدید از پروژه و اپلیکیشن
  • در دسترس بودن کارشناسان و مهندسین


اگر مایل به تماس با مجموعه حفیظ سازه آریا هستید، می توانید در صفحه ی ارتباط با ما انواع راه های ارتباطی مانند تماس، ارسال پیام و یا حتی مراجعه حضوری با هماهنگی قبلی را انتخاب کنید