سبد خرید

باربری متوسط R-XPT

R-XPT

R-XPT-HD Hot Dip Galvanized Throughbolt

از ویژگی های مهم این نوع انکر مکانیکی می توان به قطر سوراخکاری هم اندازه ماده پایه با بدنه انکر اشاره کرد. این موضوع باعث می گردد تا امکان کاشت انکر از روی فیکسچر فراهم شود. اقتصادی بودن این محصول آن را به گزینه ای مناسب برای استفاده در نصب های متنوع تبدیل کرده است.


اشتراک:  

تاییدیه ها و کاتالوگها
عنوان توضیحات لینک
Product Card (TDS) مشخصات محصول دانلود

تعداد مورد نیاز از هر ساز را وارد نموده و سپس رو گزینه افزودن کلیک کنید

سایز بهاریال تخفیف% تعدادعدد
10095/25 ناموجود - ناموجود

ویژگی ها
  • امکان نصب انکر از روی پلیت
  • عملکرد مناسب در بتن بدون ترک
  • مناسب برای نصب های دارای ریسک حریق
  • نشانگر عمق کاشت استاندارد و عمق کاشت کاهش یافته روی بدنه انکر

مواد پایه
بتن بدون ترک

بتن بدون ترک

بتن غیر مسلح

بتن غیر مسلح

بتن مسلح

بتن مسلح

بتن

بتن

سنگ طبیعی

سنگ طبیعی


روش صحیح استفاده
روش استفاده از محصول

ابتدا یک سوراخکاري با در نظرگرفتن سایز مناسب و عمق کاشت مورد لزوم همراه با ابزار و مته ی مناسب ایجاد می کنیم.

1

روش استفاده از محصول

در مرحله ی دوم حتما باید با استفاده از پمپ هوا، گرد و خاك ناشی از عملیات سوراخکاري را خالی کنیم. (بهتر است این مرحله 4 مرتبه تکرار شود)

2

روش استفاده از محصول

انکر باید توسط ضربات نرم چکش تا عمق مورد لزوم وارد سوراخکاري گردد. (دقت شود که ضربه چکش به مهره وارد نشود تا باعث تغییر شکل رزوه ها و اختلال در عملکرد انکر نگردد

3

روش استفاده از محصول

مهره انکر رو با گشتاور مورد نیاز محکم کرده تا کلیپس انکر به اندازه استاندارد باز شده و انکر در شرایط باربري قرار بگیرد

4

روش استفاده از محصول

تبریک می گوئیم؛ اکنون نصب انکر کامل شده و آماده بارگذاري است

5