سبد خرید

مته و صفحه برش RT-DDA

RT-DDA

RT-DDA Diamond discs Turbo Concrete Heavy Duty


اشتراک:  

تاییدیه ها و کاتالوگها
عنوان توضیحات لینک

تعداد مورد نیاز از هر ساز را وارد نموده و سپس رو گزینه افزودن کلیک کنید

سایز بهاریال تخفیف% تعدادعدد
115 ناموجود - ناموجود
125 ناموجود - ناموجود
230 ناموجود - ناموجود

ویژگی ها

مواد پایه
بتن

بتن

بتن مسلح

بتن مسلح


کاربردها

روش صحیح استفاده