سبد خرید

انکر مکانیکی R-DCA

R-DCA

R-DCA Wedge Anchor

انکربولت مکانیکی R-DCA از خانواده انکر های گوه ای، گزینه ای مناسب برای نصب تاسیسات و تجهیزات روی بتن می باشد. این محصول دارای تاییدیه ETA می باشد. همچنین انکربولت R-DCA پس از نصب قابلیت بسته شدن راد تمام رزوه و و پیچ معمولی را فراهم می کند که با توجه به عمق کاشت کم آن، سرعت نصب افزایش می یابد.


اشتراک:  

تاییدیه ها و کاتالوگها
عنوان توضیحات لینک
Product Card (TDS) مشخصات محصول دانلود
تاییدیه اتحادیه اروپا ETA 13-0584_12_2019 R-DCA_R-DCL_EN تاییدیه اتحادیه اروپا دانلود

تعداد مورد نیاز از هر ساز را وارد نموده و سپس رو گزینه افزودن کلیک کنید

سایز بهاریال تخفیف% تعدادعدد
08-30 ناموجود - ناموجود
10-40 ناموجود - ناموجود
12-50 ناموجود - ناموجود
16-65 ناموجود - ناموجود
20-80 ناموجود - ناموجود

ویژگی ها
  • عملکرد بالا در بتن ترک دار و بدون ترک
  • مناسب برای اتصالات دارای ریسک حریق
  • امکان استفاده از پیچ و راد تمام رزوه در داخل انکر
  • با توجه به دارا بودن تاییدیه Redundant Fastening استفاده در نواحی تحت کشش یا بتن ترک دار مجاز می باشد

مواد پایه
بتن بدون ترک

بتن بدون ترک

بتن غیر مسلح

بتن غیر مسلح

بتن مسلح

بتن مسلح

بتن ترک دار

بتن ترک دار

بتن

بتن


روش صحیح استفاده
روش استفاده از محصول

ابتدا یک سوراخکاري با در نظرگرفتن سایز مناسب و عمق کاشت مورد لزوم همراه با ابزار و مته ی مناسب ایجاد می کنیم.

1

روش استفاده از محصول

در مرحله ی دوم حتما باید با استفاده از پمپ هوا، گرد و خاك ناشی از عملیات سوراخکاري را خالی کنیم. (بهتر است این مرحله 4 مرتبه تکرار شود)

2

روش استفاده از محصول

انکر بدون نیاز به نیروي اضافی به راحتی در سوراخ قرار می دهیم

3

روش استفاده از محصول

با استفاده از ابزار تنظیم، گوه داخلی را به داخل لنگر بکشید و بعد از آن پیچ یا گل میخ را از طریق فیکسچر قرار دهید و به گشتاور محکم کنید

4